Events
Events
May 12 - May 12
EUROPEAN LITERATURE NIGHT 2018
March 9 - March 9
VARUJAN VOSGANIAN: "The Book of Whisper
March 17 - February 28
BRANCUSI at the Guggenheim Museum
February 22 - February 24
Nomadaptation by Daniel Djamo
February 22 - February 23
BRANCUSI: A Lesson on the Infinite
January 5 - January 5
Romanian Literature as World Literature
December 21 - December 21
Romanian Christmas Traditions at RCINY
December 8 - December 20
Human Rights for Everyone
ARCHIVE RSS
Inter-Art evening in New York, 3rd Ed.


"Inter-Art evening in New York", 3rd Edition

ANCA SAS

"People and We"

Painting Solo Show

Opening Reception: November 17, 2017 at 7.00 PM

November 17 - December 4, 2017

Romanian Cultural Institute New York

200 East, 38 Street, New York, NY 10016

ANCA SAS: "People and We"

The exhibition signed by Anca Sas (November 17th – December 4th, 2017) is a special event through which the Inter-Art Foundation continues its collaboration with the Roman Cultural Institute from New York. It is also an exceptional partnership which, under the generic “Inter-Art evening in New York”, marks the third edition.

Having its main purpose the promotion of contemporary art from Romania in a universal context, the Inter-Art Foundation emphasizes on the young values who represent the cultural dignity of the future, the essential continuity by which we define ourselves in the Romanian national space. Through all the important Romanian art exhibitions which we have achieved so far in different places of the world, the Inter-Art Foundation clearly demonstrated the quality of our contemporary plastic artists who sit perfectly on the international value scale.

"People and we" is an unprecedented exhibition specially created for this celebration of culture, a new evening in which the Inter-Art Foundation, confidently presenting to the demanding public in New York.

It's a story about Man in general, about the human condition as Anca Sas perceives. The young artist surprises again through a mature, original thinking which outlines a personal philosophy, a perception sometimes sensitive, sometimes rough of a personal universe that fascinates through the originality of expression.

In a crazy world in which the human becomes unhuman, Anca Sas pulls an alarm signal and presents an unprecedented alternative through which emphasizes the pain and the suffering but leaves room for the hope of finding a lost innocence, seeks and discovers the chance of redemption. A valuable exhibition which will also persist through the value of a sincere and direct expression.

Book Presentation

Anca Sas - ”Momentom”, (Editura Altip Alba Iulia, 2017)

Stefan Balog ”Încă o zi fără dimineață”, (Editura Altip Alba Iulia, 2017)

”Aiud in black and white”, seen by Robert Lixandru, Stefan Balog, Andrei Bakó, Ioan Hădărig, (Revista Aiudul Literar,2016)

Elena Cristea ”Jocul cuvintelor”, (Editura Altip Alba Iulia, 2017)

Monica Maria Mărginean ”Poeme atipice” (Editura Altip Alba Iulia, 2017)

Album of the Interethnical camp of contemporary art - 2016

Album of the International Graphic Art camp Sebes - 2017

Special guest: PATRICIA GOODRICH, visual artist and poet

Inter-Art Foundation coordinator: STEFAN BALOG

Liviu Rebreanu Cultural Center coordinator: IOAN HĂDĂRIG

*****

Anca Sas, “examen artistic” la New York

Institutul Cultural Român de la New York susține o nouă ediţie ”Seară Inter-Art la New York”, în data de 17 noiembrie 2017, de la ora 19.00, la sediul ICRNY. Pentru această a treia ediţie va fi prezentată o expoziţie personală de grafică a unei tinerei artiste foarte promițătoare, Anca Sas, studentă anul II la Academia de Arte, din Cluj-Napoca.

Programul va fi completat cu o nouă serie de prezentări de cărţi apărute sub egida Fundaţiei INTER-ART, printre care şi al doilea volum de gânduri scrise de Anca Sas, care se dedică nu numai artelor, dar şi scrisului. Noul volum poartă titlul „MOMENTOM” şi va beneficia de ilustraţiile autoarei. Curatorul evenimentului va fi Ștefan Balog, președintele Fundației INTER-ART, din Aiud.

Expoziția semnată de Anca Sas reprezintă un eveniment deosebit, prin care Fundatia Inter-Art continuă colaborarea cu Institutul Cultural Român din New York, un parteneriat de excepție, care, sub genericul ”Seară Inter-Art la New York”, marchează cu această ocazie (vernisaj în 17 noiembrie 2017, lucrările putând a fi văzute până la 4 decembrie 2017) cea de-a treia ediție.

Având ca scop principal promovarea artei contemporane din România în context universal, Fundația Inter-Art pune un accent deosebit pe tinerele valori reprezentând zestrea culturală a viitorului, continuitatea esențială prin care ne definim în spațiul geografic național. Prin toate expozițiile importante de artă românească pe care le-a realizat până în prezent, în diferite locuri ale lumii, Fundatia Inter-Art a demonstrat clar calitatea artiștilor plastici contemporani din țara noastră, care se așează perfect pe scara valorică internațională.

Oameni și noi” este o expoziție inedită, creată special pentru această sărbatoare a culturii, o nouă seară în care Fundația Inter-Art se prezintă, cu încredere, în fața exigentului public din New York. Este o poveste despre Om în general, despre condiția umană așa cum o percepe Anca Sas. Tânăra artistă surprinde din nou printr-o gândire matură, originală, care conturează o filosofie personală, percepția uneori sensibilă, alteori dură a unui univers personal care fascinează prin originalitatea expresiei.

Într-o lume nebună, în care omul devine neom, Anca Sas trage un semnal de alarmă și prezintă o alternativă inedită, prin care subliniază durerea și suferința, dar lasă loc și pentru speranța regăsirii unei inocențe pierdute, caută și descoperă șansa izbăvirii. Suntem, așadar, în fața unei notabile manifestări artistice care va persista și prin valoarea unei exprimări sincere și directe.

By joining our mailing list we will keep you up to date with the Institute's latest cultural events.

Join Us Today!
CONTACT

Romanian Cultural Institute, New York
200 East 38th Street
New York, NY 10016 (at 3rd Avenue)
Tel: 212-687-0180

Office hours:
Monday-Friday: 9am-1pm & 3pm-6pm

Library Hours:
Monday, Wednesday & Thursday: 10am-1pm
Tuesday & Friday: 3pm-6pm

Events News Dossiers Gold Agenda About
© 2013 Romanian Cultural Institute New York, www.icrny.org