Events
Events
March 9 - March 9
VARUJAN VOSGANIAN: "The Book of Whisper
March 17 - February 28
BRANCUSI at the Guggenheim Museum
February 22 - February 24
Nomadaptation by Daniel Djamo
February 22 - February 23
BRANCUSI: A Lesson on the Infinite
January 5 - January 5
Romanian Literature as World Literature
December 21 - December 21
Romanian Christmas Traditions at RCINY
December 8 - December 20
Human Rights for Everyone
November 17 - December 4
Inter-Art evening in New York, 3rd Ed.
ARCHIVE RSS
The Romanian Mythology of Death

"The Romanian Mythology of Death"
Conference by Professor MARINA CAP-BUN, Ph.D. (”Ovidius” University of Constanta)
Live performance by folk singer / mourner ZAMFIRA LUDOVICA MURESAN

September 14, 2016 @ 12 - 2 PM

East Central European Center @ Columbia University
(Room 1219 of Columbia's International Affairs Building)
420 West 118th St., New York, NY 10027
The Romanian Cultural Institute in New York, in partnership with the East Central European Center (ECEC) / The Harriman Institute and the “Nicolae Iorga” Chair for Romanian Language and Culture (The Romanian Language Institute) at Columbia University, has the pleasure of inviting you to attend a new event dedicated to the authentic Romanian traditions: "The Romanian Mythology of Death"; the event consists of a conference by Professor Marina Cap-Bun, Ph.D., and a live performance by folk singer Zamfira Ludovica Mureșan, who will "illustrate" the concepts of the conference through different types of lamentations. The event will also include the screening of excerpts from the historical feature film "The Dacians" by Sergiu Nicolaescu, and of a short documentary on the "Merry Cemetery" of Săpânța.

The event will take place on September 14, 2016, at 12 - 2 PM, at the ECEC (Room 1219 of Columbia's International Affairs Building, 420 West 118th St., 12th floor, New York, NY 10027).

Professor Marina Cap-Bun, as producer and art consultant, and folk singer Zamfira Ludovica Mureșan, as mourner, will be in New York from September 13 to September 25, 2016, to represent Romania in the mega art project "An Occupation of Loss", hosted by the legendary Park Avenue Armory. Between installation and performance, the project is conceived and directed by the internationally acclaimed conceptual artist Taryn Simon (www.armoryonpark.org). It gathers more than 30 artists / professional mourners from 11 countries, and it is a monumental cultural expression of funeral practices, traditions and rituals from various cultures around the world, emphasizing the international techniques of lamentation. The resulting work blends sculpture, sound, architecture, and performance and explores the anatomy of grief by the complex relations between living and dead, past and present, and performer and viewer. The project will travel to London in November.

Professor Marina Cap-Bun, Ph.D., teaches Romanian and Comparative Literature, Theater Studies, Romanian Culture and Civilization at "Ovidius" University of Constanţa. She conducted several international and national research projects (European Music Portfolio – A Creative Way into Languages, Romanian Studies around the World) and she is Director of the Center for Research and Professional Development “Romanian Studies in International Context”. In the academic year 2001-2002, she was a Fulbright Postdoctoral Scholar at the University of Washington, Seattle, where she taught Romanian Language and Civilization and The Fantastic and the Absurd in World Literature. She was also a Guest Lecturer at Indiana University, where she taught Romanian Language and Literature for the summer workshops of SWEESEL (2009-2012). She has authored a number of books, including: Mirrors within Mirrors: A Study on I.L. Caragiale’s Works (1998); Between the Absurd and the Fantastic: Voyages in the Mirage Waters (2001); The Great Classics of the Romanian Literature (2003); Criss-Cross: Essays in Romanian and Comparative Literature (Munich, 2004; 2006); Junimea (2007); Romanian Literature under the Sign of Modernity (2009; 2014) and more than 150 studies and articles in Romanian and international publications. Among them, the study „The Romanian Carnival of Death and the Merry Cemetery of Săpânţa”, published in the anthology The Power of Death: Perceptions of Death in the Western World (Ricarda Vidal and Maria-José Blanco editors, Berghahn Press, Oxford, New York, 2014), certifies her expertise in the mythology of Romanian funeral rituals.

Zamfira Ludovica Mureșan is a Romanian folk singer and an elementary school geography teacher in Satulung, Maramureș County. In a letter of recommendation for the Armory project, the well-known folk singer and messenger of Romanian traditions Grigore Leșe, Professor of Ethnomusicology and Anthropology at the University of Bucharest, describes her as “an authentic artist, mainly specialized in mourning traditions, coming from Ţara Lăpuşului - a Romanian region famous for its old and well-preserved traditions and customs. (…) Living in a village, she has actively participated, together with her family, to all the cultural events of the local community, being particularly interested in funeral rites. As she proved to be very gifted for singing laments, she developed a rich repertory of funerary songs and she was often hired as a mourner by different families to perform in memory of the deceased. She was also invited to perform in many concerts, including shows for the Romanian national television”.

***

ICR New York, în parteneriat cu East Central European Center (ECEC) / The Harriman Institute și Catedra de limba și cultura română “Nicolae Iorga” (Institutul Limbii Române) din cadrul Columbia University, are plăcerea de a vă invita la un nou eveniment dedicat tradițiilor autentice românești: "Mitologia românească a morții", constând într-o conferință a profesoarei Marina Cap-Bun și un live performance al artistei populare Zamfira Ludovica Mureșan, care va "ilustra" prin diverse tipuri de bocete conceptele prezentate în conferință. Evenimentul va include proiecția unor fragmente din filmul istoric "Dacii", de Sergiu Nicolaescu și a unui scurt documentar despre "Cimitirul vesel" de la Săpânța.

Evenimentul va avea loc în data de 14 septembrie 2016, orele 12.00-14.00, la sediul ECEC (sala 1219 din Columbia's International Affairs Building, 420 West 118th St., Etaj 12, New York, NY 10027).

Prof. dr. Marina Cap-Bun, în calitate de producător și consultant artistic, și artista populară Zamfira Ludovica Mureșan, ca bocitoare, se vor afla la New York în perioada 13-25 septembrie 2016, pentru a reprezenta România în cadrul mega-proiectului artistic "An Occupation of Loss", ce va avea loc în legendara locație Park Avenue Armory. La granița dintre instalație și perfomance, proiectul este organizat și coordonat de artista conceptualistă de renume internațional Taryn Simon (www.armoryonpark.org). Reunind peste 30 de artiști / bocitori din 11 țări, proiectul este o expresie monumentală a practicilor, tradițiilor și ritualurilor de înmormântare din diferite culturi ale lumii, cu accent pe tehnicile de bocire la nivel internațional. Rezultatul combină sculptura, sunetul, arhitectura și performance-ul, explorând anatomia durerii prin relațiile complexe dintre viată și moarte, trecut și prezent, interpret și spectator. În luna noiembrie, proiectul va fi itinerat la Londra.

Prof. dr. Marina Cap-Bun predă Literatură română şi comparată, Studii teatrale, Cultură şi civilizaţie românească la Universitatea "Ovidius" din Constanța. A condus proiectul de cercetare interdisciplinară şi internaţională (CNCSIS) Studiile româneşti în lume şi este directorul Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional”. A fost director naţional al unui proiect european Comenius: European Music Portfolio – A Creative Way into Languages. În 2001-2002 a fost Fulbright Postdoctoral Lecturer la University of Washington, Seattle, unde a predat Limbă şi civilizaţie românească şi Fantasticul şi absurdul în literatura lumii şi profesor invitat la Indiana University, unde a predat Limbă şi literatură română în cadrul Cursurilor de vară SWSEEL din 2009-2012. A publicat: Oglinda din oglindă: Studiu despre opera lui I.L. Caragiale (1998); Între absurd şi fantastic: Incursiuni în apele mirajului (2001); Lecturi critice (2003); Literatura marilor clasici (2003); Criss-Cross: Essays in Romanian and Comparative Literature (Munchen, 2004; 2006), Junimea (2007), Literatura română sub semnul modernităţii (2009, 2014) şi multiple studii şi articole în publicaţii româneşti şi internaţionale. Expertiza sa în domeniul ritualurilor funerare este reflectată, între altele, de capitolul "The Romanian Carnival of Death and the Merry Cemetery of Săpânţa", pe care îl semnează în antologia tematică The Power of Death: Contemporary Reflections on Death in Western Society (editori Ricarda Vidal și Maria-José Blanco, Berghahn Press, Oxford, New York, 2014).

Zamfira Ludovica Mureșan este artistă populară și profesoară de geografie la Școala gimnazială din Satulung, jud. Maramureș. Cunoscutul rapsod și mesager al tradițiilor românești, Grigore Leșe, profesor de etnomuzicologie și antropologie la Universitatea București, o descrie, în scrisoarea de recomandare pentru proiectul de la Armory, drept "o artistă autentică, specializată mai ales în ritualurile de înmormântare, provenind din Țara Lăpușului - o zonă renumită pentru vechile tradiții și obiceiuri, păstrate până azi. (...) Trăind la țară, ea a participat activ, alături de familia sa, la evenimentele culturale ale comunității locale, fiind interesată în special de ritualurile funerare. Dovedindu-se foarte înzestrată pentru a interpreta lamentații, ea a dezvoltat un repertoriu bogat de cântece funerare și a fost adesea solicitată de diverse familii ca bocitoare la înmormântări. De asemenea, a fost invitată să cânte în mai multe concerte, inclusiv la televiziunea națională".

By joining our mailing list we will keep you up to date with the Institute's latest cultural events.

Join Us Today!
CONTACT

Romanian Cultural Institute, New York
200 East 38th Street
New York, NY 10016 (at 3rd Avenue)
Tel: 212-687-0180

Office hours:
Monday-Friday: 9am-1pm & 3pm-6pm

Library Hours:
Monday, Wednesday & Thursday: 10am-1pm
Tuesday & Friday: 3pm-6pm

Events News Dossiers Gold Agenda About
© 2013 Romanian Cultural Institute New York, www.icrny.org