Events
Events
May 12 - May 12
EUROPEAN LITERATURE NIGHT 2018
March 9 - March 9
VARUJAN VOSGANIAN: "The Book of Whisper
March 17 - February 28
BRANCUSI at the Guggenheim Museum
February 22 - February 24
Nomadaptation by Daniel Djamo
February 22 - February 23
BRANCUSI: A Lesson on the Infinite
January 5 - January 5
Romanian Literature as World Literature
December 21 - December 21
Romanian Christmas Traditions at RCINY
December 8 - December 20
Human Rights for Everyone
ARCHIVE RSS
F.A.R.Zaharia: Textile Cultural Heritage

Exhibition of selected textile objects from the private collection F.A.R.Z., June 24-30, 2016

Opening of the exhibition and a conference by Dr. Florica Zaharia, Friday, June 24, 2016, 7-9 PM

From June 25 to June 30, 2016, visit only by appointment. Please call at: 212-687-0180 or email: eduard.andrei@icrny.org

Office hours:
Monday-Friday: 9am-1pm & 3pm-6pm

Romanian Cultural Institute in New York
200 East 38th Street, New York, NY 10016
TEXTILE CULTURAL HERITAGE IN THE CARPATHIAN-BALKAN AREA

Exhibition of selected textile objects from the private collection F.A.R.Zaharia, June 24-30, 2016

Opening of the exhibition and a conference by Dr. FLORICA ZAHARIA, Friday, June 24, 2016, 7-9 PM

Romanian Cultural Institute in New York
200 East 38th Street, New York, NY 10016

The Romanian Cultural Institute in New York (RCINY) has the pleasure of inviting you to attend the event “Textile Cultural Heritage in the Carpathian-Balkan Area”. The event will comprise of an exhibition of selected textile objects from the private collection Florica, Ana, and Romulus Zaharia (F.A.R.Zaharia) and a conference by Dr. Florica Zaharia, the curator of the exhibition and also the Conservator in Charge of the Department of Textile Conservation at The Metropolitan Museum of Art, New York.

With this project, RCINY celebrates the Universal Day of the Romanian Blouse on June 24. Therefore the opening of the exhibition and the related conference concur with this day.

The exhibition features representative textiles from Romania, Serbia, Bulgaria, Macedonia, and Ukraine. The selected pieces exemplify the technical and aesthetical richness of the traditional apron, called opreg - and its variations: catrința, fota, and vâlnicul -, as a component of the female costumes from Carpathian-Balkan area.

Florica Zaharia describes the project as follows:
“The Romanian traditional costume has remarkable typological similarities with the costumes of bordering areas in the Balkans and Carpathian Mountains. The blouse called ia, a component of the traditional female costume, is made of undyed fabric woven of hemp, linen, or/and, in the twentieth century, of cotton fibers. It is enriched by the colorful embroidery that decorates mainly the bodice and the sleeves. The petticoat, which is more simply adorned, is complemented by the colorful apron or one of its variations, which were made traditionally of wool. The silk and metal thread enriches the costume’s ornamentation. The apron’s vibrancy complements the refined aesthetic of ia, that together create a symbiosis specific to the Carpathian-Balkan area.
This event presents to the public the importance of the apron and its variations in the traditional costume, and highlights the interconnected cultural heritage of Romania and the neighboring territories.”

This exhibition is part of a series of events in the United States and Romania, including lectures, exhibitions and publications, all initiated by Dr. Zaharia in order to raise the awareness of the public for Eastern European textiles and their important place in the world cultural heritage.

Since 1988, Dr. Florica Zaharia has been a member of the Department of Textile Conservation at The Metropolitan Museum of Art in New York. She has been in charge of the Department since 2003, leading a group of world-renowned textile conservators. Dr. Zaharia earned her Ph.D. in Visual Arts from the National University of Arts in Bucharest. Her subject was “Aesthetical and technological considerations related to the traditional textiles made of wool, hemp, and linen, in some ethnographical areas of Transylvania”. Dr. Zaharia has researched, published, lectured, and shared her expertise through teaching on the subjects of tapestry and carpets conservation, textile materials and technology, Eastern European textiles, and general textile conservation. Her major publication on the subject of Romanian textiles is Traditional Textiles from Transylvania –Technology and Aesthetic (2008, Accent Print, Suceava). The material in this book is based on more than fifteen years of research on textile materials and their technology from the villages of Transylvania and surrounding areas in Romania.
Dr. Zaharia’s interest in this field has led to other major projects. She is the leading curator of a series of exhibitions focusing on textile fibers at The Metropolitan Museum of Art (MMA) - New York. The Secret Life of Textiles: Plant Fibers exhibition is currently on view, and The Secret Life of Textiles: Animal Fibers will open on August 15, 2016. Both exhibitions include Romanian textiles from the MMA’s collection and a rich reference materials of linen, hemp and wool, produced and collected by Dr. Zaharia during her research and experimentation on traditional textile materials in Romania.

***

PATRIMONIUL CULTURAL TEXTIL CARPATO-BALCANIC

Expoziție cu piese din colecția textilă F.A.R. Zaharia, 24-30 iunie 2016

Vernisajul expoziției și o conferință de Dr. FLORICA ZAHARIA, vineri, 24 iunie 2016, orele 19.00-21.00

Romanian Cultural Institute in New York
200 East 38th Street, New York, NY 10016

Institutul Cultural Român din New York (RCINY) are plăcerea de a vă invita la evenimentul “Patrimoniul cultural textil carpato-balcanic”. Evenimentul cuprinde o expoziție de piese textile reprezentative din colecția particulară Florica, Ana și Romulus Zaharia (F.A.R.Zaharia), precum și o conferință susținută de Dr. Florica Zaharia, curatorul expoziției și, totodată, șefa Departamentului de Conservare a Textilelor, din cadrul The Metropolitan Museum of Art (MMA) din New York.

Prin acest proiect, RCINY sărbătorește "Ziua Universală a Iei". Ca urmare, vernisajul expoziției și conferința sunt programate special pentru a coincide cu această sărbătoare, în data de 24 iunie.

Expoziția prezintă o selecție de piese din România, Serbia, Bulgaria, Macedonia și Ucraina, care exemplifică bogăția tehnică și estetică a opregului tradițional și a variantelor lui - catrința, fota și vâlnicul -, componente ale costumului feminin din zona carpato-balcanică.

Florica Zaharia descrie proiectul astfel:
"Costumul tradițional românesc prezintă similarități tipologice remarcabile cu costumele existente în zonele învecinate ale Balcanilor și Carpaților, situate în afara granițelor românești. Camașa, “ia”, componentă a portului tradițional feminin, este făcută din material de culoare albă, nevopsit, țesut din cânepă, in, sau/și, în secolul XX, din fibre de bumbac. Este îmbogățită prin culoarea broderiei, distribuită în principal pe piept și pe mâneci. Poalele (partea inferioară a iei), mai puțin decorate, sunt complementate de culoarea opregului și a variantelor acestuia, care sunt lucrate tradițional din fibre de lână. Mătasea și firele metalice îmbogățesc ornamentația costumului. Estetica vibrantă a opregului și a variatelor lui susține rafinamentul iei și creează împreună o simbioză specifică ariei culturale a Carpaților și Balcanilor. Evenimentul aduce în atenția publicului importanța opregului, a catrinței, fotei și vânlnicului, ca și componente esențiale ale costumului tradițional, și marchează moștenirea culturală comună din teritoriul românesc și zonele învecinate".

Această expoziție face parte dintr-o serie de evenimente, organizate în Statele Unite și în România, incluzând conferințe, expoziții și publicații, toate inițiate de Dr. Zaharia, cu scopul de a cerceta și de a prezenta publicului tezaurul textil est-european și rolul său important în contextul patrimoniului cultural universal.

Din 1988, Dr. Florica Zaharia este membră a Departamentului de Conservare a Textilelor de la The Metropolitan Museum of Art din New York. Din 2003, este șefa acestui departament, unde conduce un grup de conservatori de renume mondial. Florica Zaharia a primit titlul de Doctor în Arte Vizuale de la Universitatea Națională de Arte din București, cu teza “Considerații estetice și tehnologice asupra țesăturilor tradiționale din lână, cânepă și in, în unele zone etnografice din Transilvania”. Dr. Zaharia cercetează, publică, prezintă și își împărtășește expertiza profesională prin cursuri, abordând subiecte precum: conservarea tapiseriei și a covoarelor, materiale și tehnologii textile, textile est-europene și conservarea textilelor, în general. Una dintre publicațiile sale majore despre textilele românești este “Textile tradiționale din Transilvania. Tehnologie și estetică” (2008, Accent Print, Suceava). Materialele din acest volum sunt bazate pe o cercetare îndelungată, de peste 15 ani, în satele din Transilvania și în alte zone învecinate din România.
Interesul doamnei Zaharia în domeniul textilelor implică și alte proiecte majore. Este muzeograful-coordonator al unei serii de expoziții axate pe subiectul fibrelor textile, organizate la The Metropolitan Museum of Art (MMA) din New York: expoziția The Secret Life of Textiles: Plant Fibers este în prezent pe simeze, iar The Secret Life of Textiles: Animal Fibers se va deschide în 15 august 2016. Ambele expoziții includ textile românești din colecția MMA și o bogată selecție de materiale de referință din in, cânepă și lână, produse și colecționate de Dr. Zaharia în timpul cercetărilor și experimentelor desfășurate în România.

By joining our mailing list we will keep you up to date with the Institute's latest cultural events.

Join Us Today!
CONTACT

Romanian Cultural Institute, New York
200 East 38th Street
New York, NY 10016 (at 3rd Avenue)
Tel: 212-687-0180

Office hours:
Monday-Friday: 9am-1pm & 3pm-6pm

Library Hours:
Monday, Wednesday & Thursday: 10am-1pm
Tuesday & Friday: 3pm-6pm

Events News Dossiers Gold Agenda About
© 2013 Romanian Cultural Institute New York, www.icrny.org