Events
Events
May 12 - May 12
EUROPEAN LITERATURE NIGHT 2018
March 9 - March 9
VARUJAN VOSGANIAN: "The Book of Whisper
March 17 - February 28
BRANCUSI at the Guggenheim Museum
February 22 - February 24
Nomadaptation by Daniel Djamo
February 22 - February 23
BRANCUSI: A Lesson on the Infinite
January 5 - January 5
Romanian Literature as World Literature
December 21 - December 21
Romanian Christmas Traditions at RCINY
December 8 - December 20
Human Rights for Everyone
ARCHIVE RSS
Eminescu, An American Perspective

THURSDAY
JUNE 13th
7:00 pm


RCINY
200E 37th ST
New York, NY, 10016


Keynote Speaker:
DOINA URICARIU

Eminescu’s poetry translated and recited by
ADRIAN G. SAHLEAN

Performance Director:
ROXANA ALBUT SAHLEAN
For Romanian, Please Scroll Down

On June 13th, 2013, starting at 7pm, RCINY will commemorate 124 years since the death of the national poet Mihai Eminescu, through an extensive performance-recitation of Eminescu’s poetry in the English version realized by the well-known translator Mr. Adrian George Săhlean, in his own interpretation. The poems will be selected from the volume Mihai Eminescu - Eternal Longing, Impossible Love (2006). The show is directed by Ms. Roxana Albuţ Sahlean.

The event will be preceded by a keynote talk about the life and the literary work of the poet Mihai Eminescu, delivered by Ms. Doina Uricariu, Director of RCINY.

During the event, a documentary slideshow will be projected onto a screen, including historical photographs of the poet, his manuscripts, the covers of Eminescu’s volumes in different Romanian and American editions, as well as images of Eminescu's portraits created by famous Romanian painters and sculptors. At the same time, the public will be invited to listen to different pieces of music inspired by the lyrics of Eminescu.

< Mihail Eminescu, pseudonym of Mihail Eminovici (born Jan. 15, 1850, Ipoteşti, Moldavia, Ottoman Empire,—died June 15, 1889, Bucharest, Rom.), poet who transformed both the form and content of Romanian poetry, creating a school of poetry that strongly influenced Romanian writers and poets in the late 19th and early 20th centuries.
Eminescu was educated in the German-Romanian cultural centre of Cernăuţi (now Chernovtsy, Ukraine) and at the universities of Vienna (1869–72) and Berlin (1872–74), where he was influenced by German philosophy and Western literature. In 1874, he was appointed school inspector and librarian at the University of Iaşi but soon resigned to take up the position of editor-in-chief of the conservative paper Timpul. His literary activity came to an end in 1883, when he suffered the onset of a mental disorder that led to his death in an asylum.

Eminescu’s talent was first revealed in 1870 by two poems published in Convorbiri literare, the paper of the Junimea Society in Iaşi. Other poems followed and he became recognized as the foremost modern Romanian poet. Mystically inclined and of a melancholy disposition, he was deeply inspired by the glory of the Romanian medieval past and by folklore, on which he based one of his outstanding poems, “Luceafărul” (1883; “The Evening Star”).

Eminescu’s poetry has a distinctive simplicity of language, a masterly handling of rhyme and verse form, a profundity of thought, and a plasticity of expression which affected nearly every Romanian writer of his own period and after. His poems have been translated into several languages, including an English translation in 1930, but chiefly into German. Among his prose writings, apart from many studies and essays, the best-known are the stories “Cezara” and “Sărmanul Dionis” (1872). >


(Excerpt from Encyclopedia Britannica)

Born in Romania in 1951 and naturalized in the US in 1985, Adrian George Săhlean is one of the best known English translators of Eminescu’s poetry. He currently lives in Needham, Massachusetts, where he is co-founder and president of the non-profit organization Global Arts Inc., which promotes Romanian literature, music, and art in the US.
Adrian George Săhlean holds advanced degrees in both philology and psychoanalysis, and has authored several volumes of poetry translations into English as well as essays on literary translation.
His meter-and-rhyme renditions of the 19th century Romanian “national” poet Mihai Eminescu (UNESCO Year-2000-Poet-Of-The-Year) brought him international recognition and were awarded the “Eminescu” Gold Medal (2000), and the LiterArt XXI Grand Prize from the International Association of Romanian Writers and Artists (2002).

His translations into English were adapted for recordings and musical shows. In 2006, under the patronage of the Global Arts organization, the volume Mihai Eminescu – Eternal Longing, Imposible Love was published in a bilingual edition and the poems in Romanian and English were presented on mirroring pages. The volume comes with an audio-book (CD) with the same title, in which the poems are recited by the actor Jeremy Geidt from the American Repertory Theater – Cambridge, MA, while the music is played by the Romanian pianist Horia Mihail.
Also, a CD featuring Prince Radu von Hohenzollern-Veringen reading Mr. Sahlean's translation of The Legend of the Evening Star was recorded in 2002, with an orchestration of George Enescu’s Poema Română as musical background. In 2005, The Evening Star was performed off-Broadway at the Acorn Theatre as a theatrical-choregraphical production.

Adrian George Săhlean teaches at the Boston Graduate School of Psychoanalysis. His doctoral thesis, prepared at the same institution, is focused on the psychoanalytic interpretation of the Romanian ballad Mioriţa. He is a member of the Romanian Writers' Union, of the Society of Modern Psychoanalysts and of the Association of Writers and Physician Journalists of Romania.

From 2004 to the present, Roxana Albuţ Săhlean is project manager at the Global Arts non-profit organization, where she has coordinated numerous activities and cultural exchanges, involving both the American and the Romanian public from the US. Among them, she coordinated the North American tour of Eminescu’s poetry as well as music and theater events promoting Romanian culture in the US.


------------------------------------------------------------------------------


În data de 13 iunie 2013, începând de la ora 19.00, ICR New York comemorează 124 de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului naţional Mihai Eminescu, printr-un amplu spectacol-recitare, cu poeme din creaţia eminesciană în versiunea engleză aparţinând cunoscutului traducător Adrian George Săhlean, în interpretarea acestuia. Poemele vor fi selectate din volumul Mihai Eminescu - Eternal Longing, Impossible Love (2006). Regia spectacolului aparţine doamnei Roxana Albuţ Săhlean.

Evenimentul va fi precedat de o comunicare despre viaţa şi opera poetului Mihai Eminescu susţinută de directorul ICR New York, Doina Uricariu.

Pe parcursul evenimentului, se va proiecta pe un ecran un slideshow documentar cu fotografii ale poetului, manuscriselor, copertelor de la volumele Eminescu în diferite ediţii române şi americane, ca şi imagini ale portretelor lui Eminescu create de cunoscuţi pictori şi sculptori români. Totodată, se vor audia fragmente muzicale inspirate de versurile lui Eminescu.

<Mihail Eminescu, pseudonim al lui Mihail Eminovici (15.01.1850, Ipoteşti-15.06.1889, Bucureşti), este poetul care a transformat atât forma cât şi fondul poeziei româneşti, creând o adevărată “şcoală” de poezie ce a influenţat puternic generaţii de poeţi şi prozatori români de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, cu reverberaţii până în contemporaneitate.

Eminescu a urmat şcoala primară şi liceul la Cernăuţi, într-un mediu cultural româno-german, desăvârşindu-şi apoi formaţia la Universităţile din Viena (1869–72) şi Berlin (1872–74), unde a fost marcat de filosofia germană (Schopenhauer, Kant, Hegel) şi literatura occidentală.

În 1874 a fost numit inspector şcolar, apoi bibliotecar la Universitatea din Iaşi, funcţie la care renunţă pentru a ocupa postul de editor-şef al ziarului conservator Timpul. Activitatea sa literară încetează în 1883, când debutează o afecţiune mentală ce va conduce la sfârşitul său prematur într-un azil.

Talentul lui Eminescu s-a revelat mai întâi în 1870 prin două poeme apărute în Convorbiri literare, publicaţia societăţii Junimea din Iaşi. Pe măsura apariţiei următoarelor poezii, Eminescu devine cunoscut drept cel mai important poet român modern. Cu o înclinaţie mistică şi o dispoziţie melancolică, este influenţat de gloria trecutului medieval românesc şi de folclor, care îi servesc drept inspiraţie pentru unul dintre cele mai cunoscute poeme - Luceafărul (1883).

Opera eminesciană prezintă o extraordinară acurateţe a limbii, o stăpânire perfectă a ritmului şi a formei versurilor, o profunzime a gândului şi o plasticitate a expresiei care au marcat aproape pe oricare scriitor român, de atunci şi până azi.

Pe lângă poezie, care îi domină creaţia, Eminescu a scris şi proză literară (Geniu pustiu, Cezara, Sărmanul Dionis), precum şi un mare număr de studii, eseuri şi articole de ziar. Poemele sale au fost traduse în numeroase limbi.>


(Text tradus şi adaptat din Encyclopedia Britannica)

Născut în România în 1951 şi naturalizat în SUA în 1985, Adrian George Săhlean este unul dintre cei mai cunoscuţi traducători ai lui Eminescu în engleză. Actualmente locuieşte în Needham, Massachusetts unde este co-fondator şi preşedinte al organizaţiei non-profit Global Arts Inc., care promovează literatura, muzica şi arta românească din Statele Unite.Medalia de Aur Eminescu (2000) şi marele premiu LiterArt XXI al Asociaţiei Internaţionale a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă Români (2002).

Traducerile lui din Eminescu au fost adaptate pentru înregistrări şi spectacole muzicale. În 2006 sub auspiciile organizaţiei Global Arts, apare volumul bilingv Mihai Eminescu – Eternal Longing, Imposible Love, poemele în engleză şi română fiind prezentate „în oglindă”. Volum este acompaniat de un audio-book (CD) cu aceleaşi nume, în care poemele sunt recitate de actorul Jeremy Geidt de la American Repertory Theater – Cambridge, MA, iar muzica este interpretată de pianistul român Horia Mihail.
De asemenea, în 2002, Legenda Luceafărului / The Legend of the Evening Star, în traducerea lui Adrian G. Săhlean, a apărut înregistrată pe CD în lectura A.S. Prinţului Radu de Hohenzollern-Veringen, având drept aranjament orchestral Poema Română de George Enescu. În 2005, The Evening Star a fost pus în scenă off-Broadway la Acorn Theatre ca producţie teatral-coreografică.

Adrian George Săhlean predă la Boston Graduate School of Psychoanalysis. Teza sa de doctorat, elaborată la aceeaşi instituţie, are ca temă interpretarea psihanalitică a baladei Mioriţa. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Society of Modern Psychoanalysts şi al Asociaţiei Scriitorilor şi Ziariştilor Medici din Romania.

Roxana Albuţ Săhlean este din 2004 şi până în prezent manager de proiect la organizaţia non-profit Global Arts, unde a coordonat numeroase activităţi şi schimburi culturale, implicând atât publicul american, cât şi pe cel românesc din diaspora. Printre acestea, a coordonat turneul spectacolului de poezie Eminescu în America de Nord, precum şi evenimente teatrale şi muzicale care au promovat cultura română în SUA.

By joining our mailing list we will keep you up to date with the Institute's latest cultural events.

Join Us Today!
CONTACT

Romanian Cultural Institute, New York
200 East 38th Street
New York, NY 10016 (at 3rd Avenue)
Tel: 212-687-0180

Office hours:
Monday-Friday: 9am-1pm & 3pm-6pm

Library Hours:
Monday, Wednesday & Thursday: 10am-1pm
Tuesday & Friday: 3pm-6pm

Events News Dossiers Gold Agenda About
© 2013 Romanian Cultural Institute New York, www.icrny.org